Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website https://www.tastysalkmaar.nl accepteert u het aanbod van Tasty’s en gaat u een overeenkomst aan met Tasty’s Alkmaar. Tasty’s Alkmaar bereidt uw bestelling die kan worden afgehaald of bezorgd.

1.2 Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Tasty’s Alkmaar. De contactgegevens van vindt u terug in de footer van de website.

1.3 Betalingen die via de website worden gedaan, zullen worden gedaan met iDeal (Mollie).

2. Levering

2.1 Voor bestelling en/of bezorging geldt een minimumbedrag welke tijdens het bestelproces wordt aangegeven. 2.2 De prijzen op de website zijn inclusief BTW.

2.3 Eventuele bezorgkosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van de bezorglocatie.

2.4 Tasty’s Alkmaar probeert uw bestelling zo spoedig mogelijk / rond het gewenste tijdstip op het door u gewenste adres af te leveren. Wegens omstandigheden zoals voorraad / bezorgers / verkeer / weersverwachtingen zijn eventuele tijden een indicatie, het is mogelijk dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden via de website.

3.2 Indien dit niet het geval is zal achteraf geen rekening gehouden worden om alsnog te leveren conform deze promotionele acties.

3.3 Promotionele acties kunnen worden geweigerd of ingetrokken.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De totale aansprakelijkheid van Tasty’s Alkmaar wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

4.2 De aansprakelijkheid van Tasty’s Alkmaar voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

5. Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de klant bij Tasty’s Alkmaar neergelegd te worden. Dit kan telefonisch of per briefpost. Tasty’s Alkmaar zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.